WWW.KSPOKLADNIDSYSTEMY.CZ

Pokladní software

Skladový software Money S3 Market

Jedná se o skladový a ekonomický systém pro malé prodejny. Software podporuje vedení neomezeného množství skladů, které lze pro snažší orientaci v rozsáhlých seznamech zboží dělit na skladové skupiny.

Skladové karty je možné mezi jednotlivými sklady převádět pomocí aparátu kmenových karet. Program nabízí 5 typů skladových karet (běžná jednoduchá karta, služba, karty složené z jiných skladových karet "sada a komplet" a karta výrobek.)

Skladový software Money S3 Market

Money S3 Market zaznamenává inventární stavy (fyzicky zjištěné stavy zásob při inventuře) a umí vyhodnotit a zaúčtovat rozdíly mezi evidenčním a inventárním stavem, srovnat evidenční stav zásob tak, aby souhlasil s inventárním stavem. Dále pak je možno registrovat strukturované dlouhodobé přehledy (s ohledem na účel inventury, skladu, druhu zásob).

Vytvořené skladové doklady (prodejky, příjemky, výdejky, převodky, výroby, přijaté a vystavené dodací listy) lze prohlížet, tisknout, filtrovat a opravovat. Program nabízí předem připravené typy skladových dokladů, které díky výrazně ulehčují práci.

Prodejní software Money S3 Kasa

Systém Money S3 Kasa je samostatný program, který slouží k přímému maloobchodnímu prodeji na pokladně. Je maximálně přizpůsoben rychlému prodeji zásob, se zvláštním zřetelem na ovládání pouze pomocí klávesnice (všechny funkce potřebné k prodeji lze volat pomocí klávesových zkratek).

Prodejní software Money S3 Kasa

Money S3 Kasa pracuje jako on-line klient nad daty vytvořenými v programu Money S3, použití v off-line režimu není možné. K prodeji používá standardní doklad z Money S3 - prodejku a umožňuje on-line výběr a odpis skladových zásob, tisk prodejek, používání cenových hladin včetně partnerských, úhrady nepeněžními platidly a tvorbu informačních sestav. Vzhledem k určení programu pro používání na prodejnách nelze provádět nákup, změny prodejních cen na kartách zásob, ani pořizování nových zásob.

Skladový software J2

Program J2

Užívá se k vedení skladové evidence a řízení prodejny. Dá se použít jak pro maloobchodní prodej, tak i pro velkoobchod. Umožňuje využívat standardní operace jako příjem a výdej, evidovat DPH, vystavovat faktury a dodací listy, umožňuje vést obalové konto, provádět objednávky, tisknout etikety na regály nebo výrobky nebo sledovat komisní prodej.

Skladový software J2

V kombinaci s podprogramem maloobchodní pokladny umožňuje úplnou kontrolu nad vaší provozovnou. Program má uživatelsky příjemné grafické prostředí a jednoduché ovládání. Velké množství nastavitelných parametrů umožňuje přizpůsobit program danému uživateli.

Komunikace

Tento modul umožňuje nahrávání zboží do pokladen a stahování uzávěrek PLU. Lze využívat také náhledy na prodané zboží v pokladnách.

Kalkulace

Tento modul umožňuje zadávání kalkulací jídel a nápojů v restauračních ale i dalších provozech.

Prodejní software KASA

Pokladní software Kasa simuluje klasickou pokladnu a umožňuje realizovat prodej zboží na klasickém PC nebo v POS systémech.

Spolu s programem J2 sklad tvoří softwarové vybavení POS systémů.

Copyright © 2006 KS - pokladní systémy, spol. s r. o. webdesign